Cà Mau siết chặt quản lý, nắm danh sách người địa phương làm việc ở TP.HCM và các tỉnh có dịch trở về

Mặc dù các cấp, các ngành đã nỗ lực, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên, công tác lãnh đạo, quản lý của một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị còn thiếu sát sao, chưa làm hết trách nhiệm, một số mặt công tác chuẩn bị để ứng phó phòng, chống dịch bệnh còn chậm, hiệu quả thấp, yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục ngay tình trạng này.

 Trong thời điểm hiện nay, với mục tiêu bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân, yêu cầu cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid -19 là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, phải nhanh chóng chuyển sang trạng thái mới với yêu cầu cao trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo phương châm: "thần tốc, đồng bộ, toàn dân, toàn diện, hiệu quả"; ưu tiên mọi nguồn lực, thời gian và công sức cho công việc hệ trọng này, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, liên tục, sâu rộng, hiệu quả, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng về những việc cấp bách người dân cần làm để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay. Đề cao vai trò, trách nhiệm, tính nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp lơ là, thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định về phòng, chống dịch, kể cả xử lý trách nhiệm hình sự đối với các trường hợp cố tình vi phạm. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch; kịp thời động viên, khích lệ, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Cà Mau kiểm tra hoạt động tại chốt kiểm soát người/phương tiện trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Coid-19 của tỉnh và các địa phương tiếp tục theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh Covid-19, tranh thủ từng giờ, từng phút, triển khai nhanh chóng, thần tốc, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, liên thông, nhịp nhàng giữa các lực lượng, địa phương, đơn vị; thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp cấp bách truy vết nhanh, khoanh vùng gọn, dập dịch triệt để (nếu có), tuyệt đối không để xảy ra việc lọt, sót đối tượng làm lây nhiễm ra cộng đồng, lưu ý chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả các chốt, trạm kiểm soát người và phương tiện đến và về địa phương.

Phân công, giao trách nhiệm cụ thể từng thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 để kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống dịch theo từng địa bàn đảm bảo nắm chắc, chỉ đạo toàn diện, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh. Chủ động đặt mua và đẩy nhanh tiến độ tổ chức tiêm phòng Covid -19 cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, kịch bản phòng, chống, ứng phó với dịch bệnh theo từng cấp độ, sẵn sàng đáp ứng với mọi tình huống dịch bệnh theo phương châm bốn tại chỗ; có các phương án chi tiết, kỹ lưỡng, khoa học, thực tiễn, đảm bảo tính chủ động ở cấp độ cao hơn, yêu cầu cao hơn để ứng phó kịp thời, hiệu quả với mọi tình huống có thể xảy ra. Kiểm tra, rà soát chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, vật tư, nhân lực; chuẩn bị thêm các khu cách ly tập trung ngoài những địa điểm đã chuẩn bị từ trước để sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp cần thiết, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy chậm nhất trong ngày 02/6/2021.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức phát động đợt cao điểm vận động ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 đảm bảo thiết thực, ý nghĩa; lưu ý phải mở tài khoản riêng để vận động ủng hộ; sử dung nguồn quỹ phải đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, hiệu quả, thiết thực.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo kiểm tra chặt chẽ việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đề xuất phương án thi tuyển sinh vào lớp 10 phù hợp khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp./.

Phú Toàn