Mục đích nhằm nâng cao nhận thức, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân trong công tác phòng ngừa tội phạm nói chung và tội phạm giết người nói riêng. Chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, trọng tâm là công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa từ xa, từ địa bàn cơ sở (do mâu thuẫn bột phát, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; do băng nhóm tội phạm thanh toán lẫn nhau, thanh thiếu niên tụ tập sử dụng hung khí đánh nhau, do đối tượng sử dụng chất ma túy, chất kích thích gây “ảo giác”, do người bị bệnh tâm thần...); kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm giết người, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe người dân, ổn định xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở, các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, công tác quản lý, giáo dục người nghiện ma túy, quản lý người mắc bệnh tâm thần...; ngăn chặn, xử lý các thông tin tiêu cực, trào lưu sai lệch, cổ súy hành vi côn đồ, bạo lực nhằm phòng ngừa tội phạm giết người. Tổ chức tốt công tác đấu tranh, xử lý các loại tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người, góp phần răn đe, phòng ngừa chung.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xác định rõ nội dung công việc, trách nhiệm cụ thể đảm bảo phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong tổ chức triển khai, thực hiện. Định kỳ sơ, tổng kết, đề ra các nội dung, biện pháp phù hợp thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Đối tượng tập trung phòng ngừa, đấu tranh là: Đối tượng có tiền án, tiền sự về các tội giết người, cố ý gây thương tích... hiện không có việc làm ổn định; đối tượng hoạt động băng nhóm tội phạm, đối tượng có biểu hiện côn đồ hung hãn; đối tượng thực hiện hành vi giết người sau đó bỏ trốn, có hành vi che giấu tội phạm. Đối tượng thường xuyên sử dụng chất kích thích, chất ma túy, có biểu hiện “ngáo đá”, hoang tưởng, đối tượng bị bệnh tâm thần có xu hướng bạo lực. Đối tượng thường xuyên có biểu hiện hành vi bạo lực gia đình, các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân chưa được giải quyết dứt điểm.

Kế hoạch xã định 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm:

1. Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; thực hiện có hiệu quả các Đề án được giao trong Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030, lồng ghép các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người với nội dung, nhiệm vụ của Đề án; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống tội phạm; góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định, an toàn phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, gắn với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm. Nâng cao trình độ dân trí, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, giải quyết kịp thời, triệt để khiếu nại, tố cáo không để phức tạp kéo dài phát sinh thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

3. Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, tập trung giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Tổ chức lồng ghép các hoạt động văn hóa với xây dựng nông thôn mới, quy ước tại cộng đồng dân cư; xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, đơn vị, trường học và khu dân cư nhằm hạn chế và loại bở nguyên nhân, điều kiện của tội phạm giết người.

4. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự (quản lý nhân khu, hộ khu, tạm trú, tạm vắng, quản lý các ngành nghề kình doanh có điu kiện v an ninh trật tự, quản lý vũ khí, vật liệu n, công cụ hỗ trợ...); công tác đưa người mắc bệnh tâm thần vào các cơ sở điều trị, công tác lập hồ sơ quản lý, giáo dục đối tượng tại xã, phường, thị trấn, đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

5. Đẩy mạnh công tác quản lý các hoạt động trên không gian mạng, chủ động phát hiện các đối tượng, hội nhóm có biểu hiện xu hướng bạo lực, các mâu thuẫn trên không gian mạng có thể dẫn đến phạm tội giết người. Bên cạnh đó, phối hợp với đơn vị quản lý các ứng dụng mạng xã hội để rà soát những nội dung, từ ngữ có tính chất bạo lực; đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo về các vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên không gian mạng đối với giới trẻ - lứa tuổi có nhiều hành vi bột phát và dành nhiều thời gian tương tác trên mạng Internet.

6. Tổ chức tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát công khai tại các địa bàn phức tạp, kịp thời điều động lực lượng giải quyết các vụ việc gây rối trật tự công cộng, mâu thuẫn, xô xát không để xảy ra vụ việc phức tạp. Nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án giết người, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đưa ra xét xử công khai, lưu động một số vụ án điểm để răn đe, phòng ngừa chung.

Chủ tịch UBND tỉnh phân công cụ thể nhiệm vụ cho các ngành, địa phương. Trong đó, Sở Tư pháp được giao tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình và kỹ năng, nghiệp vụ về hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hòa giải ở cơ sở, khiếu nại, tố cáo, pháp luật về hình sự (chú trọng về hình phạt nghiêm khắc đối với tội phạm giết người) nhằm từng bước nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật để người dân lựa chọn các hình thức giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp theo quy định. Phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan, góp phần hạn chế, khắc phục nguyên nhân của tội phạm giết người./.

 Hoàng Lộc