Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đầm Dơi tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi với chủ đề: An toàn cho phụ nữ và trẻ em" (Ảnh tư liệu năm 2020)

Từ xưa đến nay, phụ nữ Việt Nam bao giờ cũng là một lực lượng quan trọng và đông đảo trong đội ngũ những người lao động. Phụ nữ thể hiện vai trò quan trọng của mình trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nếu gia đình được coi là tế bào của xã hội thì người phụ nữ được coi là hạt nhân của tế bào này. Gia đình là nơi thể hiện thực chất sự bình đẳng và nâng cao địa vị của người phụ nữ và ngược lại, người phụ nữ ngày nay càng không thể tách rời với thực tế gia đình và xã hội. 

Trong suốt chiều dài lịch sử, phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước ngàn năm văn hiến, tạo dựng nên truyền thống bản sắc của người Việt nói chung và truyền thống riêng của phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Phụ nữ ở bất cứ thời đại nào, quốc gia, dân tộc nào cũng giữ vai trò trọng yếu trong việc sáng tạo, giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:"Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ".

Trong công cuộc xây dựng đất nước trên con đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa hiện nay, phụ nữ đóng vai trò rất quan trọng, là động lực thúc đẩy sự phát triển chung của xã hội. chính vì lẽ đó, chị em phụ nữ là người cần phải nâng cao tính tự chủ, trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ hiểu biết của bản thân mà nhất là kiến thức về pháp luật, để tự bảo vệ mình và con cái trong xu hướng xuất hiện nhiều các loại tội phạm liên quan đến các nạn nhân là phụ nữ và trẻ em như: Các vụ bạo lực gia đình, xâm hại tình dục, mua bán phụ nữ và trẻ em…

Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có những quan điểm, chủ trương nhất quán, xuyên suốt để đảm bảo các quyền cho người dân, trong đó có phụ nữ, trẻ em. Đặc biệt là hệ thống pháp luật về bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình, phòng chống mua bán người; hôn nhân và gia đình; trẻ em và các quy định của pháp luật có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của phụ nữ, trẻ em ngày càng được hoàn thiện.

Để góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và Nhân dân, đặc biệt với đối tượng là phụ nữ trên địa bàn tỉnh Cà Mau hiện nay. Hàng năm, Sở Tư pháp với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật đã tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các Kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó, đã phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh hàng năm tổ chức tuyên truyền pháp luật với nhiều hình thức như: Hội thi, diễn đàn "lắng nghe chị em nói"…và tổ chức tập huấn từ 5 đến 8 lớp, mỗi lớp có hơn 80 đại biểu là đoàn viên, hội viên, cán bộ phụ nữ ấp, khóm tham dự; với các nội dung tuyên truyền về: Hiến pháp, Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật trẻ em, Luật Giao thông đường bộ...

          Đặc biệt, hoạt động hoà giải ở cơ sở đã mang lại những kết quả tích cực trong tuyền truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến tận người dân ở cơ sở.  Hiện tại toàn tỉnh có 901 tổ hòa giải với 6.074 hòa giải viên trong đó có 4.908 nam, 1.166 nữ chiếm chiếm 23%; có 28 Hòa giải viên là người dân tộc thiểu số. Thời gian qua đã góp phần vào việc giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư, trong đó có các vụ việc liên quan đến tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự, quan hệ hôn nhân và gia đình…

Bên cạnh đó, một trong những hình thức có hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến đối tượng là phụ nữ là việc tổ chức xây dựng các mô hình Câu lạc bộ pháp luật như: CLB Phụ nữ với pháp luật”. Với hình thức sinh hoạt đa dạng, phong phú, nội dung sinh hoạt thiết thực, bổ ích gần gũi với thực tế cuộc sống, không khí sinh hoạt vui tươi, cởi mở... các thành viên trong CLB Phụ nữ với pháp luật” cùng trao đổi, thảo luận, chia sẻ về những kinh nghiệm thực tế cuộc sống, từ đó chuyển tải kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến với phụ nữ.

Qua hoạt động CLB Phụ nữ với pháp luật”, giúp các thành viên nâng cao hiểu biết pháp luật để thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, thiên chức của người vợ, người mẹ, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Nhiều hội viên của CLB Phụ nữ với pháp luật” là những nhân tố gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương; Là những tuyên truyền viên tích cực tham gia tuyên truyền pháp luật đến với người dân.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật đã góp phần nâng cao nhân thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh nói chung, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cán bộ, hội viên hội phụ nữ các cấp trong việc chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật.

Tuy nhiên, với trình độ, điều kiện sống không đồng đều thì việc tiếp cận, tìm hiểu các quy định của pháp luật vẫn còn một số hạn chế, nhất là phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy trong thời gian tới các cấp hội phụ nữ cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp với các ngành, các cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Phát huy đầy đủ vai trò của CLB Phụ nữ với pháp luật” trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở. Thường xuyên đổi mới các chủ đề, nội dung tuyên truyền dưới nhiều hình thức, nội dung sinh hoạt phù hợp, thiết thực với nhu cầu của hội viên, phụ nữ. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tiếp tục tạo điều kiện để các CLB Phụ nữ với pháp luật" hoạt động như: Hỗ trợ tài liệu, huy động được sự tham gia của các ngành liên quan làm báo cáo viên sinh hoạt chuyên đề.

Bên cạnh sự quan tâm của các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng là phụ nữ, thì hơn ai hết rất cần sự nỗ lực, tìm tòi, học hỏi từ chính bản thân của chị em phụ nữ để có thể nâng cao kiến thức và ý thức về pháp luật để tự bảo vệ mình và con cái, nhằm góp phần đảm bảo an toàn cho phụ nữ, trẻ em, tiến tới xây dựng một cộng đồng lành mạnh, ổn định trật tự, phát triển về mọi mặt, từng bước xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp./.

Kim Hương