(Doanh nghiệp tiếp tục cấp và lưu hành song song 02 loại Giấy đi đường  đến hết ngày 15/9/2021)

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải khẩn trương phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau in, cấp phát danh mục địa điểm cụ thể bến bãi của từng địa bàn được phép lên/ xuống hàng hóa gửi đến các chốt kiểm soát để phát, hướng dẫn người điều khiến phương tiện vận chuyển hàng hóa thực hiện đúng bến bãi được phép.

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát làm rõ từng hành vi vi phạm cụ thế đối với người điều khiển phương tiện để xử lý cho phù hợp, cụ thể như:

- Trường hợp người điều khiển phương tiện thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch mà chỉ vi phạm hành chính như lên/ xuống hàng hóa sai bến bãi quy định... nhưng Giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn thời hạn trong 72 giờ thì xử lý vi phạm hành chính và hướng dẫn, tạo điều kiện rời khỏi địa bàn tỉnh; trường hợp Giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 hết thời hạn thì thực hiện cách ly y tế tạm thời (không bắt buộc phải đưa vào khu cách ly tập trung), thực hiện Test nhanh nếu có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 thì xử lý vi phạm hành chính và hướng dẫn, tạo điều kiện rời khỏi địa bàn tỉnh. Đồng thời, có văn bản thông báo cho chủ doanh nghiệp đăng ký phương tiện vi phạm biết. Nếu vi phạm lần thứ 2 thì xử phạt nghiêm đối với người điều khiển phương tiện và doanh nghiệp theo quy định (cấm không cho phương tiện vào địa bàn tỉnh).

- Trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch thì xử lý theo quy định về phòng, chống dịch như: xét nghiệm, cách ly...

- Trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định về phòng, chống dịch và vi phạm hành chính thì xử lý vi phạm cả 02 hành vi nêu trên.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất để các doanh nghiệp có liên quan tiếp tục cấp và lưu hành song song 02 loại Giấy đi đường (Giấy đi đường có mã QR-Code và Giấy đi đường không có mã QR-Code) đến hết ngày 15/9/2021. Sau thời gian trên, người lao động của doanh nghiệp chỉ được sử dụng Giấy đi đường có mã QR-Code. Đối với các doanh nghiệp chưa thực hiện được các thao tác tự cấp Giấy đi đường có gắn mã QR-Code, đề nghị doanh nghiệp chủ động liên hệ Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Đối với người lao động được doanh nghiệp cấp Giấy đi đường, khi di chuyển trên đường chỉ cần xuất trình Giấy đi đường, không phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Doanh nghiệp có trách nhiệm gửi danh sách kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của người lao động theo định kỳ 03 ngày/lần/100% lao động đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi công nhân ở (đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, trong đó có chế biến thủy sản) hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có trụ sở của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; các công trình, dự án đầu tư xây dựng; các cơ sở sơ chế ngư nông, lâm, sản; các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm có quy mô từ 11 người trở lên).

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; các công trình, dự án đầu tư xây dựng; các cơ sở sơ chế ngư, nông, lâm sản; cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm có quy mô từ 11 người trở lên đã gửi Kế hoạch phòng chống, dịch COVID-19 đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nhưng chưa được xem xét, chấp thuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương để doanh nghiệp được thực hiện đến hết ngày 15/9/2021. Sau ngày 15/9/2021, phải có Kế hoạch được Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận mới được thực hiện. Trong quá trình thực hiện, phải tuân thủ nghiêm biện pháp “5K”; cam kết và thực hiện nghiêm xét nghiệm sàng lọc, xét nghiệm định kỳ (03 ngày/lần cho 100% người lao động), gửi danh sách người lao động về Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện công trình để kiểm tra, quản lý.

Ủy ban nhân dân cấp huyện khẩn trương xem xét, có ý kiến chấp thuận đối với các Kế hoạch đủ điều kiện, hoàn thành trước ngày 15/9/2021 (đối với kế hoạch chưa đủ điều kiện, hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện). Giao Sở Công Thương và Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp tình hình, tiến độ thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước 15 giờ hàng ngày.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai các nội dung trên đến các chốt, trạm, lực luợng kiểm soát biết, thục hiện./.

 

Thành Đạt