Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức

Hội đồng phối hợp PBGDPL

STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
158/TB-HĐPHThông báo06/09/2021Danh sách các thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cà Mau
2129/QĐ-STPQuyết định06/09/2021Về việc thành lập Tổ thư ký giúp việc Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cà Mau
31542/QĐ-UBNDQuyết định13/08/2021Kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
4224/BC-UBNDBáo cáo30/07/2021Tổng kết Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
51062/STP-PBGDPLCông văn04/06/2021Về việc định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 06/2021
617/HĐPHCông văn07/04/2021Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
718/KH-HĐPHKế hoạch07/04/2021Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cà Mau
8355/STP-PBGDPLCông văn05/03/2021Định hướng nội dung phổ biến giáo dục pháp luật tháng 3 năm 2021
939/BC-UBNDBáo cáo26/02/2021Chấm điểm kết quả thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp trên địa bàn tỉnh Cà Mau
1040/BC-UBNDBáo cáo26/02/2021Sơ kết, đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp trên địa bàn tỉnh Cà Mau


FANPAGETHỐNG KÊ TRUY CẬP

 Thống kê truy cập