Nhằm tạo nên một chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh, thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng, các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội trong công tác phòng, chống ma túy, ngày 01/6/2021, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch số 18/KH-BCĐ đề ra các nhiệm vụ triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy làm nòng cốt tham mưu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Đài PT-TH Cà Mau, Báo Cà Mau, các cơ quan thông tấn Báo chí…, các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, chống ma tuý, đặc biệt là những điểm mới của Luật Phòng, chống ma tuý năm 2021; về tác hại của việc sử dụng, hậu quả của tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy; phương thức hoạt động phạm tội, thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Tổ chức tuyên tuyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở tỉnh và địa phương bằng nhiều hình thức bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng như: Băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền; tuyên truyền trên hệ thống thông tin và truyền thanh ở các xã, phường, thị trấn; đẩy mạnh truyền thông qua các trang thông tin điện tử, mãng xã hội, nên tảng di động…. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma tuý; giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng ngừa ma tuý cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; nghiên cứu lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống ma túy vào chương trình và hoạt động giáo dục của các cấp học.

Huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý; tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông, hỗ trợ cai nghiện và hỗ trợ người sau cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng... Chủ động quản lý, giám sát, phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng quảng cáo, lôi kéo sử dụng, mua bán trái phép các chất ma tuý trên mạng xã hội; truy tố và xét xử các vụ án ma tuý điểm để tuyên truyền, răn đe, phòng ngừa chung.

Thường xuyên tiến hành công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động dịch vụ văn hoá, thể thao, du lịch, không để phát sinh tệ nạn ma tuý; kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma tuý. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh yêu cầu các hoạt động của Tháng hành động cần được triển khai thiết thực, hiệu quả, tạo hiệu ứng về truyền thông, bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay./.

Phương Linh