(Tổ chức lấy mẫu, thực hiện xét nghiệm sàng lọc cho tất cả người dân tại khu vực phong tỏa - Ảnh minh họa)

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan huy động toàn bộ lực lượng tổ chức lấy mẫu, thực hiện xét nghiệm sàng lọc cho tất cả người dân tại các khu vực phong tỏa, khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, ít nhất 3 lần, hoàn thành trước ngày 15/9/2021; các khu vực khác lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 1 lần. Triển khai thiết lập các trạm y tế lưu động để đảm bảo hỗ trợ y tế, công tác xét nghiệm, điều trị người nhiễm COVID-19 phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát triển khai hệ thống Hội nghị trực tuyến xuống đến cấp huyện, các xã, phường, thị trấn để kết nối thông suốt với Chính phủ. Tiến hành lắp đặt điện thoại cố định tại điểm cầu cấp xã để kết nối trực tiếp với Thủ tướng Chính phủ khi có nhu cầu.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thường xuyên cập nhật, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19, linh hoạt, sáng tạo, chủ động trong tổ chức thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch trên lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

Tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội, không để người dân thiếu đói; đảm bảo mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế, khi người dân có yêu cầu, phải đáp ứng kịp thời; tuyên truyền, vận động, kêu gọi để người dân biết, dân hiểu, dân theo, dân tin, dân làm cùng với hệ thống chính trị tham gia thực hiện nghiêm, hiệu quả, chặt chẽ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu buôn lỏng, lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt.

Tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục, hạn chế, yếu kém đảm bảo theo phương châm mỗi xã, phường là một “pháo đài”, mỗi người dân là một “chiến sỹ” và sẵn sàng cho các tình huống dịch bệnh xảy ra./.

 

Thành Đạt