Ngày 27/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, trong đó quy định chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2022-2025 là 1.500.000 đồng/người/tháng (hiện tại là 700.000 đồng/người/tháng). Với sự thay đổi này thì mức đóng thấp nhất của người tham gia BHXH tự nguyện cũng thay đổi theo, cụ thể từ năm 2022, mức đóng là 330.000 đồng/người/tháng (hiện tại là 154.000 đồng/người/tháng).

Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng BHXH hàng tháng của chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn bằng 30% với người thuộc hộ nghèo; 25% với người thuộc hộ cận nghèo và 10% với các đối tượng khác. Như vậy mức hỗ trợ và mức đóng thấp nhất kể từ ngày 01/01/2022 thay đổi như sau:

Đơn vị tính: đồng/tháng

Người tham gia BHXH tự nguyện

Năm 2021

Năm 2022

Mức đóng

Nhà nước hỗ trợ

Người tham gia đóng

Mức đóng

Nhà nước hỗ trợ

Người tham gia đóng

Hộ nghèo

154.000

46.200

107.800

330.000

99.000

231.000

Hộ cận nghèo

154.000

38.500

115.500

330.000

82.500

247.500

Đối tượng khác

154.000

15.400

138.600

330.000

33.000

297.000

Đối với người tham gia BHXH tự nguyện đăng ký mức thu nhập dưới 1.500.000 đồng nhưng đến hết ngày 31/12/2021 chưa đến hạn đóng (đóng theo phương thức 03 tháng, 06 tháng, 12 tháng hoặc đóng một lần cho nhiều năm) thì người tham gia không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng.

Đối với người tham gia BHXH tự nguyện đăng ký mức thu nhập dưới 1.500.000 đồng nhưng đến hết ngày 31/12/2021 đến hạn đóng thì nhân viên đại lý thu có trách nhiệm liên hệ và hướng dẫn người tham gia làm thủ tục thay đổi mức thu nhập làm căn cứ đóng.

BHXH tự nguyện là chế độ bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi của người lao động và nhân dân, được Nhà nước bảo hộ, do cơ quan BHXH thực hiện; được thiết kế dựa trên nguyên tắc “Đóng - Hưởng”, không vì lợi nhuận. Do vậy, khi tham gia BHXH tự nguyện, người lao động có cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng; được điều chỉnh lương hưu trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng. Mặt khác,  với mức đóng cao, người dân sẽ được hưởng chế độ hưu trí với tiền lương hưu cao hơn, cuộc sống thảnh thơi hơn; thân nhân được hưởng chế độ tử tuất nếu không may người tham gia qua đời. Quan trọng hơn cả là trong suốt quá trình hưởng lương hưu, người tham gia được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để chăm sóc sức khỏe.

Để tự chủ cuộc sống, không lệ thuộc người thân khi về già, hãy tham gia BHXH tự nguyện ngay hôm nay./.

An Long