Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức

Tin hoạt động ở Trung ương

Ngày 23/9/2021, Bộ Y tế ban hành Công văn số 7952/BYT-TTrB về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19.
Ngày 20/9/2021, Bộ Tài chính vừa có công văn số 10845/BTC-CST lấy ý kiến về 02 dự thảo Thông tư thu phí trong lĩnh vực môi trường.
Ngày 21/9/2021, Bộ Y tế ban hành Công văn số 7877/BYT-DP về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho phụ nữ có thai nhằm tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin ở nhóm đối tượng này, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.
Sáng 21/9, Bộ Tư pháp đã tổ chức buổi làm việc với các đơn vị về đánh giá tình hình triển khai các quy định trong Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.
Ngày 22/9/2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi tắt là thư viện cấp tỉnh).
Ngày 22/9/2021, Văn phòng Chính phủ vừa có Công điện số 6741 gửi Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Ngày 16/9/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022.
Ngày 21/9/2021, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Ngày 08/9/2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư số 07/2021/TT-BVHTTDL quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao.
Ngày 19/9/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có Công điện số 1436/CĐ-BYT về việc quán triệt công tác xét nghiệm và một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội.
Ngày 11/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 106/NQ-CP về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.
Ngày 11/9/2021, Bộ Y tế đã ký Quyết định số 4377/QĐ-BYT Ban hành “Sổ tay hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Trạm Y tế lưu động” nhằm giúp các cán bộ y tế đang làm việc tại các Trạm y tế lưu động hiểu rõ và thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình, hướng dẫn chuyên môn từng nhiệm vụ cụ thể của Trạm Y tế lưu động.
Đó là nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 7717/BYT-DP ngày 16/9/2021 về thực hiện nghiêm công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19.
Ngày 31/8/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 3764 về tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 (gọi tắt là: Tuần lễ).
Ngày 15/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1529 Phê duyệt nội dung thực hiện Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu kinh tế - quốc phòng” đến hết năm 2030 (gọi tắt là: Dự án).
Ngày 15/9/2021, Bộ Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 có Công điện số 1409 điện Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xét nghiệm và một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội.
Ngày 14/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1515/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo (gọi tắt là Kế hoạch).
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu phải đánh giá tác hại, hậu quả của việc ban hành văn bản sai, xử lý trách nhiệm như thế nào, sửa sai ra sao để đáp ứng yêu cầu tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.
Ngày 08/9/2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 24/2021/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngày 13/9/2021, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 3160 về hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong tiếp nhận số định danh cá nhân (ĐDCN) khi cập nhật dữ liệu khai sinh vào Phần mềm đăng ký khai sinh (ĐKKS) điện tử.
Ngày 10/9/2021, Bộ Y tế đã ban hành Công văn hỏa tốc số 7548/BYT-DP về việc tiêm mũi 02 vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng đã tiêm mũi 01 vắc xin Moderna.
Ngày 11/9/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 240/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về bảo đảm điều kiện dạy và học phù hợp với tình hình dịch Covid-19.
Ngày 10/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1492 ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Ngày 10/9/2021, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam.
Ngày 10/9/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 4349/QĐ-BYT ban hành Hướng dẫn triển khai Tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng.
Ngày 01/9/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15 quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên Ngân sách nhà nước năm 2022.
Ngày 09/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 5221 gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Các Ban Quản lý dự án xây dựng cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố Cà Mau; Ban Quản lý dự án các huyện, thành phố Cà Mau về chấn chỉnh công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Đó là một trong những giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 vừa được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021.
Đó là nội dung đáng chú ý vừa được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành tại Công điện số 1118/CĐ-TTg ngày 07/9/2021 về bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19.
Ngày 01/9/2021, Bộ Y tế ban hành Văn bản số 10228/QLD-PCTTr về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thuốc dùng trong phòng, chống COVID-19.
Ngày 31/8/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 3757/BGDĐT-GDTC về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2021-2022 phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Ngày 06/9/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành Nghị quyết số 101/NQ-CP về việc giải quyết vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an cấp xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
Đó là nội dung quan trọng vừa được Bộ Y tế ban hành tại Công văn số 7330/BYT-KCB ngày 04/9/2021 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường quản lý người hành nghề khám, chữa bệnh.
Ngày 06/9/2021, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 5411/BCT-ĐTĐL về hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện đợt 05 cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi Covid-19.
Ngày 05/9/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế có công điện số 1323/CĐ-BYT gửi UBND Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đề nghị quyết liệt triển khai các giải pháp giảm tử vong do Covid-19.
Ngày 01/9/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Chỉ thị số 09/CT-BYT về việc tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 trong tình hình Covid-19 vẫn hết sức phức tạp do biến chủng Delta tại nhiều quốc gia.
Ngày 02/9/2021, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.
Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030.
Ngày 31/8/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1452/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 – 2025 (Gọi tắt là: Chương trình).
Ngày 30/8/2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có Công điện số 848/CĐ-BGDĐT về việc tổ chức khai giảng và chuẩn bị cho năm học mới trong tình hình dịch bệnh phức tạp.
Ngày 30/8/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1446/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.
Thanh tra Chính phủ đã tổ chức phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân, qua đó nâng cao chất lượng, hiêhu quả việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, góp phần phòng, chống tham nhũng.
Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 tại Công điện số 1108/CĐ-TTg ngày 31/8/2021.
Ban Chỉ đạo cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam thuộc Bộ Quốc phòng ban hành Công văn hỏa tốc số 3183/BCĐ-CSB ngày 27/8/2021 về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Viêt Nam”.
Ngày 28/8/2021, Bộ Y tế đã ký Quyết định 4156/QĐ-BYT về việc ban hành Tài liệu hướng dẫn chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà.
Ngày 26/8/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành tại Công văn số 3636/BGDĐT-GDTH hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022.
Để tháo gỡ khó khăn trong việc lưu thông, vận chuyển bằng vận tải đường thủy nội địa giữa các tỉnh, thành phố trong cả nước. Ngày 27/8/2021, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Xuân Sang đã ký Quyết định số 1588/QĐ-BGVT ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.
Ngày 26/8/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4109/QĐ-BYT về việc ban hành hướng dẫn tạm thời “Danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người nhiễm Covid-19 (F0) tại nhà”.
Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Công văn số 1100/TTg-NN ngày 23/8/2021.
Ngày 25 tháng 8 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có thư gửi các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong ngành Tư pháp nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành (28/8/1945 – 28/8/2021), Ban Biên tập giới thiệu toàn văn bức thư nêu trên:
Đó là nội dung quan trọng vừa được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tại Công văn số 2844/LĐTBXH-PC ngày 25/8/2021 về việc hướng dẫn một số vướng mắc trong việc thực hiện chính sách.
Ngày 24/8/2021, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT về Hướng dẫn tạm thời tổ chức giao thông, kiểm soát dịch với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.
Ngày 23/8/2021, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 2805/LĐTBXH-BTXH về việc hỗ trợ khẩn cấp nơi ở cho người lang thang, cơ nhỡ, người không có chỗ ở tạm thời trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg.
Ngày 24/8/2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ về hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại nơi thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg.
Ngày 24/8/2021, Bộ Y tế đã có Công điện số 1242/CĐ-BYT gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và trường đại học về việc chấn chỉnh hoạt động tiêm vắc xin phòng Covid-19.
Ngày 24/8/2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn quốc.
Ngày 20/8/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 2866 về việc kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp tại nhiều địa phương, ngày 19/8/2021, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2830/BTP-PBGDPL đề nghị tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị tham mưu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của các đoàn thể trung ương và Sở Tư pháp các địa phương tiếp tục quan tâm tăng cường công tác PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Ngày 21/8/2021, Bộ Y tế ban hành tại Công văn 6866/BYT-BMTE về ưu tiên tiêm vắc xin cho phụ nữ mang thai, bà mẹ đang cho con bú trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.
Ngày 21/8/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4038/QĐ-BYT Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Bộ Tư pháp vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2021).
Ngày 17/8/2021, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (CNTT) tổ chức cuộc họp trực tuyến báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh về tình hình triển khai và tiến độ xây dựng Cổng Thông tin điện tử PBGDPL dùng chung toàn quốc (Cổng thông tin PBGDPL). Đây là một trong những nhiệm vụ chính, quan trọng để triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021” được ban hành theo Quyết định số 471/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 18/8/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 3982/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời dự phòng và xử trí Covid-19 do chủng vi rút SARS-CoV-2 ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn số 3508/BGDĐT-GDTrH về việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19.
Ngày 16/8/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1408/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021 - 2030 (gọi tắt là: Đề án).
Để chủ động phòng, chống và không để dịch bệnh Covid-19 lây lan, bảo đảm sức khỏe cho người dân và cộng đồng, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid – 19 đã ban hành Quyết định số 2232/QĐ-BCĐQG có hướng dẫn cụ thể việc phòng, chống dịch Covid - 19 tại lễ tang. Cụ thể như sau:
Đó là ý kiến chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 tại Công điện hỏa tốc số 1081/CĐ-TTg ngày 16/8/2021.
Ngày 15/8/2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 70/HD-MTTW-BTT về phối hợp giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19.
Ngày 10/8/2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Kế hoạch nâng cấp, hoàn thiện ứng dụng VssID – BHXH số, việc nâng cấp sẽ mang lại nhiều tính năng tiện ích hơn nữa cho người dùng.
Ngày 14/8/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có Công điện số 1079/CĐ-TTg gửi các đồng chí Bộ trưởng các bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Tài Nguyên và Môi trưởng; Xây dựng; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Tư pháp; Nội vụ về việc rà soát pháp luật để tháo gỡ khó khãn cho đầu tư, kinh doanh trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
Bộ Y tế vừa ban hành Công văn số 6589/BYT-KCB ngày 13/8/2021 về việc triển khai thực hiện công điện 1068 của Thủ tướng Chính phủ và bảo đảm duy trì công tác khám, chữa bệnh thường quy.
Đó là ý kiến chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 2727/BTP-BTTP ngày 12/8/2021 về việc công chứng hợp đồng mua bán mô tô, xe máy đã qua sử dụng.
Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11/8/2021 về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp.
Đó là nội dung hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn khẩn số 6565/BYT-MT ngày 12/8/2021 về phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở lao động sản xuất kinh doanh.
Ngày 30/7/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 1211/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 của Bộ Tư pháp. Với chủ đề: "Toàn ngành Tư pháp nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ".
Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp ở nhiều địa phương, ảnh hưởng lớn đến công việc, cuộc sống, sinh hoạt của người dân, nhất là những người thuộc diện được trợ giúp pháp lý, có thể làm gia tăng số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và các diện người được trợ giúp pháp lý khác trong điều kiện áp dụng chuẩn nghèo mới...
Ngày 26/7/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3588/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 (thay thế Văn bản số 1734/BYT-DP ngày 17/03/2021 của Bộ Y tế).
Ngày 07/8/2021, Bộ Y tế ban hành Công văn 6401/BYT-KHTC về việc hướng dẫn thực hiện chế độ chi cho cán bộ y tế, tình nguyện viên đi hỗ trợ các tỉnh chống dịch COVID-19.
Ngày 09/8/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 5438/VPCP-KSTT về việc xử lý hồ sơ DVC hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Đó là nội dung chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tại Công văn số 2396/BHXH-TST ngày 06/8/2021 về việc thực hiện BHYT cho học sinh, sinh viên năm 2021 – 2022.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa ký ban hành Công điện số 1168/CĐ-BYT ngày 07/8/2021 đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể:
Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương; thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 và để kịp thời kiểm soát tình hình dịch bệnh.
Ngày 06/8/2021, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 6373/BYT-BH hướng dẫn thanh toán khám, chữa bệnh (KCB) BHYT liên quan đến Covid-19. Cụ thể:
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Chương trình). Ngày 02/8/2021, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 3759/BNV-CCHC hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, quán triệt thực hiện Chương trình.
Thời gian gần đây xuất hiện tình trạng lây nhiễm COVID-19 trong hệ thống phân phối tại Thành phố Hà Nội và một số địa phương, là nguy cơ rất lớn có thể làm bùng phát dịch trên diện rộng, nhất là ở những đô thị lớn, khu vực đông dân cư.
Ngày 06/8/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế có Công điện số 1155/CĐ-BYT về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Ngày 05/8/2021, Văn phòng Chính phủ có Thông báo 209/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về một số giải pháp miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của lịch Covid-19.
Tài nguyên nước là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý phải được kiểm kê, thống kê về hiện vật, ghi nhận thông tin phù hợp với tính chất, đặc điểm của tài sản; được quản lý, bảo vệ và khai thác theo quy hoạch, kế hoạch, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.
Ngày 02/8/2021, Bộ Y tế ban hành Công văn số 6212/BYT-MT về việc vệ sinh khử khuẩn phòng, chống dịch COVID-19.
Ngày 02/8/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Quyết định số 3671/QĐ-BYT Danh sách tỉnh, thành phố thuộc các vùng theo tỷ số giới tính khi sinh sử dụng để xây dựng Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Ngày 30/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1373/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” (gọi tắt là: Đề án).
Ngày 30/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1371/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” (gọi tắt: Đề án).
Ngày 27/7/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 2503/BTP-VP về việc Hỗ trợ, bố trí tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành Tư pháp gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Trong thời gian vừa qua, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, 19 tỉnh thành phía Nam, một số địa phương đã thực hiện giản cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. Tuy nhiên, các địa phương có những quy định khác nhau trong việc chấp nhận kết quả test nhanh kháng nguyên Covid-19 đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa. Chính vì vậy, để thống nhất việc công nhận, sử dụng test nhanh kháng nguyên Covid-19 đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa.
Ngày 27/7/2021, Bộ Công Thương ban hành Công văn số 4481/BCT-TTTN về hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.
Ngày 24/7/2021, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1331/QĐ-TTg ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 (gọi tắt: Chiến lược).
Thường trực Ban Bí thư trong Điện khẩn về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch.
Ngày 22/7/2021, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1316/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam.
Ngày 22/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1318/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025.
Trong những năm qua, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật được thành lập, tổ chức hoạt động và trở thành thiết chế, nền tảng quan trọng trong việc điều phối, huy động cả hệ thống chính trị tham gia triển khai phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định.
Ngày 16/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025
Đây là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh - Trưởng ban tại cuộc họp Ban Tổ chức Cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về phòng, chống tham nhũng năm 2021 diễn ra vào sáng nay (16/7).
Ngày 15/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1230/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 (gọi tắt: Chương trình).
Ngày 15/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030.
Các bộ, cơ quan cần quyết liệt thực hiện các giải pháp để khắc phục triệt để những bất cập, hạn chế trong công tác xây dựng pháp luật và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong xây dựng pháp luật.
Ngày 29/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6/2021 với nhiều quyết định quan trọng, mang tính đột phá.
Ngày 01/7/2021, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 905/CĐ-TTg về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng. Theo đó, Công điện gửi các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Quốc phòng, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.
Tại Thông báo số 163/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo đúng quy định của Luật Hộ tịch, đảm bảo kết nối, liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Lần đầu tiên, nhân Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), Ban Tổ chức tiến hành lựa chọn và tôn vinh khoảng 50 cá nhân trong cả nước, đại diện cho các ngành, lĩnh vực và địa phương, đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.
Ngày 10/6/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 983/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch chuyển đổi số Ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó Bộ Tư pháp đã đề ra một số mục tiêu cụ thể như sau:
Tối ngày 5/6, Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 sẽ chính thức ra mắt tại Hà Nội với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính có bài phát biểu quan trọng kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài chung sức đồng lòng với Chính phủ góp sức, góp tiền cho Quỹ vaccine để có vaccine sớm nhất tiêm cho nhân dân.
Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho biết, trong năm 2021, Vụ đã chủ trì tham mưu thực hiện Chương trình PBGDPL của Chính phủ giai đoạn 2017 – 2021, Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kết luận số 80-KL/TW, 06 Đề án của Thủ tướng Chính phủ, 01 nhiệm vụ theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, 07 chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.
Bộ Tư pháp đang xây dựng và đưa ra lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 và Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 quy định về thành phần và nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Trong đó, Hội đồng sẽ được bổ sung thêm một số quyền hạn mới đáng chú ý.
Ngày 08/4/2021, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 1028/BTP-PBGDPL về hướng dẫn một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021. Theo đó, Bộ Tư pháp đề nghị tổ chức pháp chế các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau đây:
Để hưởng ứng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tổ chức vào ngày 23/5/2021
Năm 2021 là năm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 – Sự kiện chính trị, pháp lý quan trọng của đất nước.
Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức biên soạn cuốn sách “Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long vừa ký Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2021 và Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2021.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu được Bộ Tư pháp xác định trong năm 2021 là tiếp tục tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động của các cơ quan tư pháp; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp, pháp luật.
Ngày 31/12, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2659/QĐ-BTP phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2020 của ngành Tư pháp.
Thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”; Quyết định số 1706/QĐ-BTP ngày 05/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2020 và 2021, Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Tọa đàm “Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”
Sáng 11/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.
Để triển khai có hiệu quả, thống nhất nhận thức của các cấp, các ngành về tinh thần, nội dung, giải pháp đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (Kết luận số 80-KL/TW) và Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 24/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật để đánh giá tình hình trong 5 năm qua và đưa ra biện pháp nâng cao chất lượng công tác này thời gian tới.
Chiều 13/11, với 446 đại biểu Quốc hội tán thành, đạt tỷ lệ 92,53%, Quốc hội đã thông qua toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Thực hiện Quyết định số 1986/QĐ-BTP ngày 25/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 của Bộ Tư pháp, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã phối hợp với Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (đơn vị chủ trì) xây dựng Kế hoạch số 340/KH-UBATGTQG ngày 15/10/2020 tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và Chương trình tuyên truyền, vận động sinh viên thực hiện “Đã uống rượu, bia không lái xe”
Thực hiện Quyết định số 1986/QĐ-BTP ngày 25/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020, để thực hiện hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020, Bộ Tư pháp đã thiết kế các mẫu Pano về chủ đề ngày pháp luật Việt Nam phục vụ tuyên truyền, thông tin về những khẩu hiệu Ngày pháp luật năm 2020.
Thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: số 3195/QĐ-BTP ngày 30/12/2019 ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; số 1706/QĐ-BTP ngày 05/8/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020; số 1986/QĐ-BTP ngày 25/9/2020 ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 của Bộ Tư pháp, ngày 05/10/2020, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 3695/KH-BTP về việc tổ chức
Ngày 04/9, thay mặt Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Uông Ngọc Thuẩn, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật. Lãnh đạo Vụ PBGDPL cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ, đại diện Đảng, Đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội đã đến dự buổi trao quyết định.
Thúc đẩy bình đẳng giới là một trong những mục tiêu luôn được Đảng và Nhà nước dành sự quan tâm đặc biệt, điều này thể hiện rất rõ trong các bản Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam cũng như sự tham gia các Công ước Quốc tế liên quan đến bình đẳng giới (Công ước về các quyền chính trị của phụ nữ năm 1952;
Với vai trò là một cơ quan trọng yếu của chính quyền như nhận định của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, Bộ, ngành Tư pháp tự hào về truyền thống vẻ vang mà các thế hệ cán bộ Tư pháp đã dầy công vun đắp, trung thành, sáng tạo, tận tụy, đoàn kết, phấn đấu vì đất nước, vì nhân dân, vì Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.


FANPAGETHỐNG KÊ TRUY CẬP

 Thống kê truy cập