Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức

Tài liệu phổ biến

STT Tiêu đề Nội dung Xem
11 Luật Kinh doanh Bảo hiểm
22 Luật Bảo vệ môi trường
33 Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh Cà Mau
44 Bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng
55 12 hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia
66 9 hành vi bị nghiêm cấm về quản lý, sử dụng pháo
77 Quy định xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm
88Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
99 Quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho hộ thoát nghèo và hộ thoát cận nghèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2025
1010 Quy định chính sách hỗ trợ giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau
1111 Nghị quyết số 34/2023/NQ-HĐND (Quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau)
1212 Các quyền của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở
1313 Nhóm hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản bị truy cứu trách nhiệm hình sự
1414 Nhóm hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản bị truy cứu trách nhiệm hình sự (04/2024/NQ-HDTP)
1515 11 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực đất đai
1616 Quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai
1717 08 trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai
1818 Luật đất đai 2024
1919 Quyền và nghĩa vụ chung của người sử dụng đất
2020 Tiêu chuẩn, điều kiện tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
2121 Chế độ, chính sách, hỗ trợ, bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
2222 Một số nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
2323 Các hành vi bị nghiêm cấm và các trường hợp cho thôi tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
24Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở Nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở


FANPAGETHỐNG KÊ TRUY CẬP

 Thống kê truy cập