Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức

Nghiên cứu - Trao đổi

Cá nhân kinh doanh, bao gồm cả cá nhân cho thuê tài sản đã khai, nộp thuế và đến cuối năm tự xác định doanh thu trong năm từ 100 triệu đồng trở xuống thì cá nhân được đề nghị xử lý hoàn trả hoặc bù trừ vào số phải nộp phát sinh của kỳ sau.
“Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên” (Khoản 12, Điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ, năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019).
Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định: “Trên mặt trận văn hóa - tư tưởng nói chung và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói riêng, báo chí đóng vai trò là lực lượng xung kích”. Thời gian qua, các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh Cà Mau đã thể hiện rõ vai trò xung kích của mình, góp phần quan trọng đưa pháp luật đi vào cuộc sống.
Thời gian gần đây, tình trạng cho vay tiền thông qua các ứng dụng trực tuyến (vay qua app) diễn ra khá phổ biến, ngày càng phát triển và đang dần biến tướng thành tín dụng đen khi lãi suất cho vay vượt quá mức quy định.
Thời gian qua, công tác tham mưu, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt được kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như chưa có phương pháp phù hợp để rà soát, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện; việc thống kê dữ liệu chưa khoa học, số lượng báo cáo ngày càng nhiều, khó khai thác sử dụng chung,...
Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nhiều địa phương, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân.
Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, để Luật phát huy tối đa vai trò, tạo ra cơ chế giải quyết hiệu quả và nhân văn thì cần đến sự nỗ lực và trách nhiệm cao của mọi chủ thể có liên quan
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (gọi tắt: Nghị quyết Đại hội XIII). Ngày 20/5/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII (gọi tắt: Chương trình hành động của Chính phủ)
Luật Tiếp công dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25/11/2013, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014.
Bình đẳng giới là vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước dành sự ưu tiên đặc biệt. Nam, nữ có quyền bình đẳng như nhau trong mọi lĩnh vực và Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm cho việc thực hiện bình đẳng giới. Điều 6 Luật Bình đẳng giới đưa ra các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới để làm cơ sở cho các cơ quan chức năng bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và thực thi pháp luật. nhất là trong xây dựng và thực thi pháp luật.
Hoạt động sơ, tổng kết cải cách hiện nay cần phải đổi mới theo hướng trọng tâm, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn đang diễn ra là vấn đề cần được quan tâm thực hiện trong điều kiện hiện nay
Hệ thống thể chế, nhất là về quyền con người, quyền cơ bản của công dân, tổ chức bộ máy nhà nước, kinh tế thị trường định hướng XHCN… tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện theo quy định của Hiến pháp năm 2013. Quy trình xây dựng thể chế đã có những đổi mới quan trọng, coi trọng tổng kết thực tiễn, lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, rút ngắn thời gian chuẩn bị và thông qua, nâng cao chất lượng của các văn bản quy phạm pháp luật.
Trong bất cứ quốc gia nào, thượng tôn pháp luật là yếu tố quan trọng để duy trì và thực thi hiệu quả hoạt động quan lý xã hội, muốn đạt hiệu quả thì nhà nước và công dân đều phải là đối tượng nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật.
Sau gần 4 năm thực hiện Quyết định số 619/2017/QĐ-TTg ngày 08/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL, các địa phương đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần bảo đảm tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Ngày 28/4/2021 là thời hạn cuối cùng công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Đây là thời điểm để cử tri nghiên cứu, lựa chọn người có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, tinh thần phục vụ Nhân dân vào cơ quan dân cử có vai trò rất quan trọng để gánh vác trọng trách quan trọng trong một nhiệm kỳ 05 năm 2021-2026.
Địa điểm bỏ phiếu được bố trí ở những nơi công cộng (như nhà văn hóa, hội trường, trường học,...) thuận tiện cho cử tri cũng như thuận lợi cho việc bố trí các trang thiết bị phục vụ cho cuộc bầu cử. Tùy theo điều kiện cơ sở vật chất ở địa phương và căn cứ vào mật độ phân bố dân cư ở khu vực bỏ phiếu, Tổ bầu cử lựa chọn địa điểm bỏ phiếu (phòng bỏ phiếu) cho phù hợp, bảo đảm thuận tiện để cử tri đến bầu cử.
- Trường hợp xảy ra mưa lũ, thiên tai đặc biệt nghiêm trọng, địa hình bị chia cắt dẫn đến cử tri không thể đi đến các phòng bỏ phiếu thì Ủy ban bầu cử các cấp chỉ đạo Tổ bầu cử tìm phương án tốt nhất để có kế hoạch đưa hòm phiếu phụ và phiếu bầu cử đến giúp những cử tri này nhận phiếu bầu cử và thực hiện việc bầu cử.
Khi đến giờ bắt đầu bỏ phiếu theo quy định, Tổ bầu cử phải tổ chức lễ khai mạc cuộc bầu cử tại phòng bỏ phiếu.
Một cá nhân thực hiện hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng trên đất trồng lúa. Trong trường hợp này, người có thẩm quyền sẽ xử phạt như thế nào?
Một cá nhân thực hiện hành vi tổ chức xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng, không có giấy phép xây dựng. Hành vi này đã bị lập biên bản VPHC nhưng chưa ra quyết định xử phạt. Sau đó, chủ thể lại tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm. Trong trường hợp này, người có thẩm quyền sẽ xử phạt như thế nào?
“Trật tự xây dựng” là một thuật ngữ pháp lý được sử dụng khá phổ biến trong các văn bản pháp luật ở nước ta. Điều 164 Luật Xây dựng năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020 (Luật Xây dựng) đề cập đến “trật tự xây dựng” với tính chất là một nội dung quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Cụm từ “trách nhiệm của người đứng đầu” ở các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay là rất quan trọng đã được nhà nước điều chỉnh vào các văn bản quy phạm pháp luật.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”; “cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được”; hay:“Thanh tra là nhiệm vụ vẻ vang và quan trọng, nó theo dõi, xem xét việc chấp hành đúng đắn đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Chính phủ”. Thực hiện lời dạy đó, đòi hỏi người làm công tác thanh tra cần phải phấn đấu nỗ lực hơn nữa để là chỗ dựa đáng tin cậy của Đảng, của dân.
Áo dài đã gắn liền với tâm hồn người Việt từ nghìn đời nay và dù thời gian có trôi đi, áo dài vẫn sẽ mãi mãi trường tồn với đất nước và phụ nữ Việt Nam.
Đó là sự quan tâm, những hoạt động thiết thực của Lãnh đạo Sở, BCH Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp đối với nữ CCVCLĐ trong đơn vị thời gian qua và nhất là vào những ngày của Phụ nữ - ngày 8/3 hoặc 20/10 hàng năm.
Tiếp tục duy trì, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, phát huy ý thức trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, liêm chính với tinh thần phục vụ cũng cố niềm tin cho người dân, doanh nghiệp vào sự lãnh đạo, quản lý, điều hành. Đây là mục tiêu trọng tâm của ngành tư pháp tỉnh Cà Mau năm 2021
Trong thời gian qua, nhất là sau khi thực hiện Luật Đấu giá tài sản năm 2016, hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã có chuyển biến tích cực; các tổ chức đấu giá tài sản được củng cố, kiện toàn và đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa.
Hòa giải là một chế định rất quan trọng đóng vai trò đặc biệt trong việc giải quyết các tranh chấp, góp phần giải quyết những mâu thuẫn phát sinh mà không phải qua con đường tố tụng tại Tòa án nhân dân.
Thi hành án là một trong những khâu quan trọng của hoạt động tư pháp. Đây có thể được xem là khâu cuối cùng để những bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật được tổ chức thi hành một cách nghiêm chỉnh. Hoạt động thi hành án thời gian qua đã đạt được những hiệu quả tích cực do có được khung khổ pháp luật tương đối chặt chẽ và hoàn chỉnh.
Sáng nay (24/12), Báo PLVN sẽ tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề "Tuyên truyền pháp luật thời 4.0".
Dưới đây là nội dung buổi phỏng vấn Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương do nhóm phóng viên thực hiện trước thềm Hội nghị trực tuyến “Triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương”.
Năm 2020 là năm thứ 07 thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam theo tinh thần của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. Ngày Pháp luật đã được triển khai trên phạm vi cả nước như thế nào, đâu là điểm nhấn trong năm nay và để Ngày Pháp luật ngày càng thực chất, hiệu quả cần những giải pháp gì trong thời gian tới? Báo PLVN đã có cuộc phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh.
Trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) ở Việt Nam đã và đang ngày càng khẳng định vai trò là một bộ phận không thể tách rời của quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện pháp luật. Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được đề ra như một nhiệm vụ rất quan trọng. Nhà nước pháp quyền đòi hỏi tính tối thượng của luật, mọi công dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ này, PBGDPL được coi là cầu nối để đưa pháp luật vào
Hụi hay còn gọi là họ, biêu, phường là một loại giao dịch về tài sản theo hình thức tập quán được hình thành trong đời sống nhân dân và được pháp luật thừa nhận, bảo vệ. Tuy nhiên, khi giải quyết tranh chấp “Hợp đồng góp hụi” thì vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau dẫn đến cách giải quyết cũng khác nhau.


FANPAGETHỐNG KÊ TRUY CẬP

 Thống kê truy cập