Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức

Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1LuậtTài liệu tham khảo12/06/2017Hố Trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa
2120/KH-UBNDKế hoạch30/10/2020Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
3130/KH-UBNDKế hoạch08/10/2019Triển khai, thực hiện Nghị định 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Cà Mau
41469/QĐ-UBNDQuyết định03/08/2021Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025
51484/STP-PBGDPLCông văn19/07/2021V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định và Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh
61146/QĐ-BTPQuyết định13/07/2021Ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2021 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025
766/KH-UBNDKế hoạch23/04/2021Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2021
881/QĐ-TTgQuyết định19/01/2021Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025
91013/STP-PBGDPLCông văn01/06/2021Về việc đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021
1035/KH-UBNDKế hoạch10/03/2020Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau


FANPAGETHỐNG KÊ TRUY CẬP

 Thống kê truy cập