Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức

Năm 2021, hoạt động của doanh nghiệp, người dân phải đối mặt với không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn và thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 về việc giảm tiền ...

Trong điều kiện dịch bệnh COVID -19 đang diễn biến phức tạp và tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng lớn đến việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.FANPAGETHỐNG KÊ TRUY CẬP

 Thống kê truy cập