Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ và Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Ngày 07 tháng 01 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND về công ...

Theo quy định tại Điều 26 của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật thì việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định sẽ bị xử phạt vi phạm ...FANPAGETHỐNG KÊ TRUY CẬP

 Thống kê truy cập