Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức

Văn bản Địa phương

STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
11080/STP-PBGDPLCông văn07/06/2021Cấp sách pháp luật cho Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
210/KH-STPKế hoạch28/01/2021Triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân” trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2021
31388/STP-PBGDPLCông văn17/08/2020 Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật
41323 /STP-PBGDPLCông văn07/08/2020V/v triển khai Bản tin, tài liệu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
525/2019/NQ-HĐNDNghị quyết06/12/2019Quy định số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau
604/2020/NQ-HĐNDNghị quyết10/07/2020Quy định mức đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
719/2014/NQ-HĐNDNghị quyết10/12/2014Ban hành mức chi thực hiên công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau
811/2014/NQ-HĐNDNghị quyết09/07/2014Ban hành mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau


FANPAGETHỐNG KÊ TRUY CẬP

 Thống kê truy cập