Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức

Tiếp cận pháp luật

STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
168/KH-STPKế hoạch12/08/2021Triển khai thực hiện quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
2113/KH-UBNDKế hoạch06/08/2021Tổ chức thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
31714/STP-PBGDPLXác nhận19/08/2021Xác nhận chỉ tiêu, tiêu chí chuẩn nông thôn mới năm 2021
41488/XN-STPXác nhận20/07/2021Xác nhận chỉ tiêu, tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
5252/BC-STPBáo cáo09/06/2021Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2021
61030/STP-PBGDPLCông văn02/06/2021phối hợp chỉ đạo thực hiện đánh giá cấp xã đạt Chuẩn tiếp cận pháp luật
7101/BC-STPBáo cáo11/03/2021Kết quả triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới Quý I năm 2021
870/BC-STPBáo cáo18/02/2021Về việc Thẩm tra kết quả thực hiện chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mớido Sở Tư pháp phụ trách trên địa bàn thành phố Cà Mau
9339/STP-PBGDPLThông báo04/03/2021Các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
1006/KH-BCĐKế hoạch17/02/2021Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau


FANPAGETHỐNG KÊ TRUY CẬP

 Thống kê truy cập