Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức

Quy định mới

Năm 2021, hoạt động của doanh nghiệp, người dân phải đối mặt với không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn và thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
Ngày 17/9/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.
Ngày 17/9/2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 26/2021/TT-BGDĐT quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.
Ngày 10/9/2021, Bộ Trưởng Bộ Y tế có Quyết định số 4355/QĐ-BYT ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Theo đó, mục đích của việc khám sàng lọc nhằm phát hiện và phân loại các đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để đảm bảo an toàn tiêm chủng.
Ngày 07/9/2021, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động. Cụ thể:
Ngày 30/8/2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ. Một trong những nội dung đáng chú ý tại Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ đó là cho phép đào tạo hệ thạc sĩ hệ vừa học vừa làm.
Ngày 25/5/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động TGPL; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ TGPL và quản lý chất lượng vụ việc TGPL; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2021 (Thông tư số 03/2021/TT-BTP).
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 73/2021/TT-BTC ngày 25/8/2021 bãi bỏ Thông tư liên tịch số 119/2002/TTLT-BTC-BYT ngày 27/12/2002 của Bộ Tài chính và Bộ Y tế hướng dẫn nội dung thu, chi và mức chi thường xuyên của Trạm y tế xã.
Ban biên tập Trang thông tin PBGDPL tỉnh Cà Mau giới thiệu tóm tắt những văn bản pháp luật quan trọng có hiệu lực từ tháng 9/2021 như sau:
Ngày 27/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
Đó là một trong những chính sách hỗ trợ vừa được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ban hành Công văn số 4126/BNV-TCBC về việc xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP. Theo đó, Bộ Nội vụ hướng dẫn như sau:
Ngày 25/8/2021, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 7020/BYT-MT về việc cách ly phòng, chống dịch Covid-19 đối với trẻ em.
Trong quan hệ lao động, có những trường hợp người sử dụng lao động muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động. Nhằm tránh phát sinh tranh chấp và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bên, Bộ luật lao động năm 2019 đã quy định 07 trường hợp người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không phải báo trước hoặc không báo trước cho người lao động.
Đó là nội dung quan trọng vừa được Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành tại Thông tư số 04/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2021 hướng dẫn một số chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy, thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.
Ngày 12/8/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg quy định về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ tại doanh nghiệp sau chuyển đổi, đó là:
Ngày 21/8/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 4042/QĐ-BYT ban hành Hướng dẫn tạm thời mô hình Trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch Covid-19.
Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai. Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.
Ngày 20/7/2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT).
Ngày 11/8/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Công văn số 3397/BGDĐT-NGCBQLGD về việc giải quyết tình trạng thừa giáo viên các cấp học phổ thông,
Đó là nội dung quan trọng được nêu tại Chỉ thị số 49/CT-BTTTT ngày 18/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số an toàn, lành mạnh.
Đó là một trong những quy định mới vừa được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành tại Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Ngày 23/6/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1050/QĐ-BTP công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 12/8/2021 về phiên họp Chính phủ trực tuyến toàn quốc với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 07 tháng năm 2021.
Từ ngày 01/10/2021, việc đăng kiểm xe ô tô sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Theo đó, Thông tư này có một số thay đổi như sau:
Bộ Y tế vừa ban hành Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 về hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị.
Để việc tiếp nhận, thụ lý và giải quyết hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp bảo đảm thống nhất và phù hợp với quy định của pháp luật. Ngày 16/8/2021, Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 453/TTLLTPQG – HCTH về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-BTP ngày 23/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
Ngày 05/8/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 67/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm.
Ngày 12/8/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 70/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.
Ngày 28/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
Ngày 09/8/2021, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định số 3022/TĐ-TLĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021.
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn hỏa tốc số 4512/UBND-KGVX ngày 14/8/2021 về việc thực hiện các nội dung ứng phó với ca nhiễm COVID-19 tại khóm 4, phường 6, thành phố Cà Mau.
Ngày 29/7/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 64/2021/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12/8/2021 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp huyện).
Pháp luật hiện hành không quy định cụ thể khái niệm chứng thực là gì.
Đó là nội dung quan trọng vừa được Bộ Y tế ban hành tại Quyết định số 3802/QĐ-BYT ngày 10/8/2021 về hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.
Ngày 04/8/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Văn bản số 6288/BYT-MT hướng dẫn một số nội dung về cách ly y tế đối với người được phép nhập cảnh Việt Nam đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19, như sau:
Ngày 30/7/2021, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 15 /2021/TT-BGTVT Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Ngày 06/8/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 68/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Ngày 05/8/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về nâng cao hiệu quả thực hiện và đổi mới cơ chế quản lý tài chính, thu nhập gắn với đặc thù của cơ quan quản lý hành chính Nhà nước.
Ngày 02/8/2021, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BCT Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.
Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 luôn diễn biến phức tạp tại các địa phương trong cả nước. Các Bộ, ngành, địa phương luôn chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm khống chế và đẩy lùi dịch bệnh nhưng vẫn bảo đảm cung ứng hàng hóa đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.
Bộ Y tế vừa ban hành Công văn 6289/BYT-KCB ngày 04/8/2021 về việc chủ động công bố thông tin dịch bệnh Covid-19 trên phương tiện truyền thông đại chúng.
Ngày 24/6/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BTP hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/8/2021.
Ngày 04 tháng 8 năm 2021, bộ trưởng Bộ Giao dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Ngày 04/8/2021, Bộ Giáo dục và đào tạo (GDĐT) đã ban hành Công văn số 3277/BGDĐT-KHTC Về việc thực hiện chia sẻ khó khăn, hỗ trợ học sinh, sinh viên và phụ huynh trong tình hình dịch bệnh Covid-19
Thực tế hoạt động sên vét của người dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau diễn ra tràn lan, ngoài tầm kiểm soát, có những hộ trong quá trình sên vét đổ thẳng bùn thải xuống sông rạch khiến môi trường nước bị ô nhiễm nghiêm trọng và làm mâu thuẫn giữa nội bộ người dân ngày một gay gắt. Đặc biệt là giữa các hộ nuôi tôm quảng canh cải tiến và hộ nuôi công nghiệp.
Ngày 02/8/2021, UBND tỉnh Cà Mau ký Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Đó là một trong những biện pháp chống dịch được hướng dẫn tại Quyết định số 3638/QĐ- BYT ngày 31/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19" thay thế cho Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 07/8/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19.
Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt tại Công văn hỏa tốc số 4136/UBND-KGVX ngày 02/8/2021 về việc hạn chế ra đường sau 18 giờ để phòng, chống dịch COVID-19.
Ngày 01/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2021/NĐ-CP về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.
Ngày 01/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2021/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.
Ngày 31/7/2021, Thủ tướng Chính phủ có Công điện hỏa tốc số 1063/CĐ-TTg về phòng, chống dịch Covid-19 gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
Tháng 8/2021, nhiều chính sách quan trọng sẽ có hiệu lực thi hành liên quan đến nhiều đối tượng, cụ thể như:
Đó là nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Công văn số 5187/VPCP-CN ngày 29/7/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong dịch Covid-19.
Ngày 01/7/2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 19/2021/TT-BGDĐT về Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngoại ngữ 1 Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc.
Ngày 28/7/2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 2507/QĐ-BGDĐT bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.
Ngày 01/6/2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BVHTTDL bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2021.
Ngày 28/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2021/NĐ-CP quy định tiêu chí phân loại cảng biển Việt Nam.
Ngày 27/7/2021, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 467/TT-NV2 về việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.
Ngày 27/7/2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2201/QĐ-BVHTTDL ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc thù sử dụng ngân sách nhà nước.
Ngày 30/6/2021, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 07/2021/TT-BXD Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Ngày 25/7/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Công văn hỏa tốc số 1015/TTg-CN về việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng có dịch Covid-19, gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ngày 24/7/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
Ngày 23 tháng 7 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 80/NQ-CP về giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021.
Ngày 01/6/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2021.
Ngày 11/6/2021, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (gọi tắt: Chương trình) và có hiệu lực thi hành từ ngày 26/7/2021.
Ngày 20/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/ 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.
Ngày 22/6/2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ban hành Quy chuẩn về chương trình đào tạo, xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (gọi chung là Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT). Theo Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT, quy định về yêu cầu đối với đầu vào, đầu ra của các chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ như sau:
Ngày 08/7/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 55/2021/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại.
Ngày 20/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 1371/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung chỉ tiêu thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau năm 2021 (Đợt 02) và điều chỉnh thời hạn thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai.
Ngày 22/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Theo đó, Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ quy định:
Ngày 21/7/2021, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 10/2021/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ ngưòi lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID – 19.
Ngày 21/7/2021, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ký Quyết định số 838/QĐ-LĐTBXH ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021- 2025” (Quyết định số 830/QĐ-TTg).
Đó là một trong những nội dung quan trọng vừa được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 Phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.
Đó là một trong những nội dung mới vừa được Bộ trưởng bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tại Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/9/2021.
Ngày 20/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn hỏa tốc số 3875/UBND-CCHC về việc tiếp nhận thủ tục hành chính đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Ngày 15/7/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND Quy định một số đối tượng khó khăn được hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Ngày 15/7/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Cà Mau.
Ngày 15/7/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND Hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Ngày 15/7/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương (viết tắt là: QCĐP) trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Ngày 19/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1260/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027” (gọi tắt là Chưong trình).
Ngày 07/7/2021, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Ngày 19/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1248/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 – 2030 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Ngày 19/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 3862/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Quyết định 21/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Thời gian thực hiện giãn cách xã hội là 14 ngày. Thời điểm bắt đầu áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đối với các tỉnh, thành phố bổ sung do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, nhưng không muộn hơn 0 giờ 00 phút ngày 19/7/2021.
Ngày 12/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1157/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025
Ngày 14/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1227/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 – 2025.
Ngày 09/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg về xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã.
Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Quyết định số 433/QĐ UBDT ngày 18/6/2021 của Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.
Ngày 29/6/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Theo đó, Thông tư này quy định một số điểm mới về chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung như sau:
Chính phủ ban hành Nghị đinh số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.
Ngày 06/7/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 54/2021/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 35 Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.
Ngày 06/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị đinh số 66/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
Ngày 08 tháng 7 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có Công điện số 08/CĐ-BGTVT gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Cục Đường sắt Việt Nam; Cục Hàng không Việt Nam; Cục Hàng hải Việt Nam; Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; Cục Y tế giao thông vận tải; Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Giao thông vận tải và Xây dựng Lào Cai.
Ngày 07/7/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, Quyết định này quy định rõ, giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; hỗ trợ người lao động nghỉ việc không lương; hỗ trợ người lao động ngừng việc...
Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 về ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021. Pháp lệnh gồm 7 chương và 58 điều, với nhiều điểm mới hướng tới nâng cao chế độ ưu đãi và mở rộng số người hưởng ưu đãi người có công với cách mạng:
Ngày 02/6/2021, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 1537/BHXH-CSYT về việc hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ BHYT, Theo đó, việc thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19 từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) được thực hiện như sau:
Ngày 06/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 914/CĐ-TTg về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép, gủie: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
Ngày 24/6/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 47/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Ngày 06/7/2021, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND quy định về sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Ngày 02/7/2021, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND quy định Tiêu chí phân loại ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Theo đó, Quyết định này quy định về nguyên tắc, tiêu chí, cách tính điểm, khung điểm, thẩm quyền, hồ sơ, điều chỉnh phân loại ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Công văn số 2059/LĐTBXH-TCGDNN ngày 02/7/2021 về việc hỗ trợ đào tạo thí điểm 22 nghề chuyển giao từ Đức.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Theo đó, Thông tư này hướng dẫn danh mục, quy cách, chỉ tiêu kỹ thuật và nguồn gốc khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu.
Ngày 30/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).
Ngày 30/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Cà Mau 05 năm giai đoạn 2021 – 2025.
Ngày 28/6/2021, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 22/2021/QĐ-TTg ngày 02/7/2021 về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025.
Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt. Theo đó, tại đô thị đặc biệt, đô thị loại 1 khung giá nước có mức từ 3.500-18.000 đồng/m3.
Ngày 28/6/2021, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều.
Ngày 24/6/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BTP Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Một trong những điểm mới đó là về Chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đối với doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Ngày 08/6/2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BVHTTDL quy định một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa (gọi tắt là Thông tư).
Luật Đấu giá tài sản năm 2016 quy định việc đấu giá tài sản phải được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Tuy nhiên, đối với một số trường hợp luật cho phép tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá được thỏa thuận thực hiện đấu giá tài sản theo thủ tục rút gọn.
Ngày 30/6/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 63/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa dổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). Trong đó, có nội dung quy định điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã và đang tác động ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Ngày 01/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Ngày 29/6/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 62/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú.
Ngày 30/6/2021, Bộ Y tế có Công điện số 973/CĐ-BYT, điện Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Công điện nêu rõ:
Ngày 28/6/2021, Vụ trưởng Vụ Thư viện thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký ban hành Công văn số 2249/BVHTTDL-TV về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong hệ thống thư viện.
Đó là nội dung chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 6131/BGTVT-CYT ngày 28/6/2021 đối với Cục Hàng không Việt Nam và Cục Đường sắt Việt Nam. Theo đó, Bộ Giao thông vận tải nêu rõ:
Ngày 29/6/2021, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1014/QĐ-TTg Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Ngày 29/6/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Ngày 24/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về cơ chế phối hợp liên ngành giữa các ban, bộ, ngành và Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển trong trao đổi, xử lý thông tin nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình hình tàu cá Việt Nam vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ở vùng biển nước ngoài. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu:
Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 08/2021/TT-BYT ngày 25/6/2021 ban hành nguyên tắc đạo đức nghề dược. Theo đó, Thông tư này quy định cụ thể những điều người hành nghề dược phải thực hiện.
Ngày 07/6/2021, UBND tỉnh Cà Mau đã ký Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình khi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Theo đó, định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình khi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn như sau:
Hiện nay Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã xây dựng, vận hành hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác (trên đầu số 5656). Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các chủ thuê bao điện thoại  phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác đến Hệ thống tiếp nhận và xử lý, cụ thể như sau:
Hành vi đầu cơ, găm hàng nhằm trục lợi của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh không hiếm xảy ra. Đây là hành vi lợi dụng tình hình thiên tại, địch họa để đầu cơ, găm hành nhằm tạo sự khan hiếm giả tạo hoặc lợi dụng sự khan hiếm để đầu cơ, găm hàng nhằm trục lợi.
Thương binh được nhận thêm nhiều chế độ ưu đãi kể từ ngày 01/7/2021, đây là một trong những nội dung quan trọng đã được Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Ưu đãi người có công với cách mạng.
Ngày 20/5/2021, Thủ tướng ban hành Quyết định 741/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng pháp luật, bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, bồi thường nhà nước, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, theo đó quy định:
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 như hiện nay thì việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế là cần thiết nhằm ngăn chặn, từng bước đẩy lùi dịch bệnh.
Tổng hợp chế độ, chính sách hỗ trợ, khắc phục khó khăn do Covid-19:
Ngày 21/6/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BTP hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
Ngày 25/5/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.
Ngày 01/6/2021, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Ngày 21/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg quy định về thành phần, số lượng và nhiệm vu, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.
Để phát hiện và phân loại các đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để đảm bảo an toàn tiêm chủng. Ngày 18/6/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2995/QĐ-BYT hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Théo đó, Bộ Y tế phân loại các đối tượng gồm:
Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID – 19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ. Đó là nội dung được quy định tại Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ.
Luật Cư trú năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/7/2021. Một trong những quan trọng đó là: Quy định người không khai báo tạm vắng sẽ bị xóa đăng ký thường trú.
Ngày 15/5/2021, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 60/2021/TT-BCA quy định trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.
Ngày 25/05/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BTP hướng dẫn cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế và khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý. Thông tư này hướng dẫn về cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế và khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý để làm căn cứ chi trả thù lao, bồi dưỡng thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý theo hình thức tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
Ngày 14/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về đảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống của công nhân lao động.
Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 4011/VPCP-KSTT thông báo ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.
Ngày 17/6/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.
Ngày 02/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW về việc tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
Ngày 10/6/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 58/2021/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng. Trong đó, Nghị định này quy định cụ thể điều kiện cấp giấy chứng nhận hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng. Công ty thông tin tín dụng chỉ thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng sau khi được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy chứng nhận.
Ngày 03/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 20/2021/QĐ-TTg ban hành Danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai.
Ngày 11/6/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức văn thư.
Ngày 02/6/2021, UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Ngày 08/6/2021, Chính phủ ban hành Nghi quyết số 58/NQ-CP về phiên họp thường kỳ của Chính phủ, Nghị quyết đã điểm lại những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, mà đặt biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Ngày 02/6/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có Hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14 hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 01/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 830/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025".
Ngày 07/6/2021, Thứ trưởng Bộ Y tế đã ký Công điện số 838/CĐ–BYT về việc “Không tụ tập xem bóng đá trong phòng chống dịch Covid-19”.
Tình trạng sử dụng lao động trẻ em trong một số ngành nghề hiện nay là vấn đề rất nhạy cảm nhưng vẫn còn tồn tại trong thực tiển. Thực tế cho thấy lao động là trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên chủ yếu ở khu vực kinh tế nông thôn. Việc sử dụng lao động trẻ em ở một số ngành nghề, dịch vụ đã gây ra nhiều hệ lụy cho chính bản thân các em, gia đình và xã hội.
Ngày 29/5/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2666/QĐ-BYT hướng dẫn sử dụng ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau vừa có các văn bản triển khai đến các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau; các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành quản lý trên địa bàn tỉnh để tổ chức thực hiện Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.
Đây là một trong những nội dung cơ bản đã được quy định tại Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, có hiệu lực từ ngày 01/6/2021.
Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án. Đánh giá tác động của môi trường có vai trò rất quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường, giúp cho việc phát triển kinh tế - xã hội bền vững và không ảnh hưởng, tác động xấu đến môi trường.
Để phòng dịch Covid-19, ngày 13/5/2021 Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 2135/BNV-CQĐP hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.
Đấu giá tài sản có vai trò rất quan trọng trong hoạt động trong hoạt động kinh tế. Thông qua đấu giá tài sản giúp Nhà nước huy động tối đa nguồn thu cho ngân sách, tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế, góp phần tạo lập sự ổn định, sự minh bạch, công bằng xã hội, đảm bảo lợi ích của Nhà nước và lợi ích của người dân.
04 chính sách mới nổi bật có hiệu lực thi hành từ đầu tháng 05/2021 (từ ngày 01 – 10/5/2021):
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định: người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử hoặc người được ủy nhiệm có quyền chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu. Các phóng viên báo chí được chứng kiến việc kiểm phiếu (Điều 73). Để bảo đảm thực hiện quy định này, Hội đồng bầu cử quốc gia đã có hướng dẫn như sau:
Ngày 23/4/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Trong quá trình nắm thông tin địa bàn, tiếp nhận yêu cầu, kiến nghị của cử tri để lập, điều chỉnh, bổ sung danh sách cử, cán bộ thực hiện việc lập danh sách cần ghi chú rõ một số nội dung sau đây:
Ngày 17/11/2020, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết 133/2020/QH14 về ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, ngày bầu cử là Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021, như vây các công việc mà Tổ bầu cử cần thực hiện trước ngày bầu cử là:
Trước tỉnh hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, số lượng ca mắc mới và tử vong vẫn tăng ở nhiều nước. Đặc biệt ở một số nước láng giềng có chung đường biên giới với nước ta, dịch bệnh đang bùng phát mạnh trên diện rộng.
VssID là một ứng dụng sử dụng trên các thiết bị di động thông minh, phục vụ linh hoạt các nhu cầu thông tin thiết yếu cho người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…, ứng dụng cung cấp cho người dùng các tính năng hữu ích như:
Để cuộc bầu cử đạt kết quả, bảo đảm dân chủ, hợp pháp của cuộc bầu cử và bảo đảm trật tự, an toàn, nhất là trong ngày bỏ phiếu, các tổ chức phụ trách bầu cử và mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và những văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Bên cạnh đó, khi đến bỏ phiếu, mọi người đều phải tuân theo nội quy của phòng bỏ phiếu do Hội đồng bầu cử quốc gia quy định.
Ngày 17/11/2020, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết 133/2020/QH14 về ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, ngày bầu cử là Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021, như vây các công việc mà Tổ bầu cử cần thực hiện trong ngày bầu cử là:
Quản lý cư trú có vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý nhà nước, góp phần tạo điều kiện đáp ứng việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý xã hội bằng pháp luật, tăng cường hoạt động quản lý cư trú đối với công dân.
Ngày 22/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021. Theo đó, có 55 dịch vụ công trực tuyến sẽ được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong năm 2021.
Ngày 19/3/2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Theo đó, Nghị định này quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, bao gồm tài sản bảo đảm; xác lập, thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ (biện pháp bảo đảm) và xử lý tài sản.
Ngày 11/3/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2021/TT-TTCP về quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, trong ngành thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân. Theo đó, cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng phải tuân thủ các quy tắc ứng xử sau:
Ngày 01/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2021/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về chăn nuôi. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2021.
Ngày 01/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2021/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về chăn nuôi. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2021.
Ngày 03/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2021/NĐ-CP quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
Ngày 09/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2021/NĐ-CP quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.
Khi sử dụng thực phẩm hằng ngày, nhất là các sản phẩm chế biến sẵn tại các siêu thị, chợ… người sử dùng có khi nào tìm hiểu xem những sản phẩm này có chứa các phụ gia gì, các phụ gia ấy có nguy hại cho sức khỏe hay không và có được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm?. Việc sử dụng các sản phẩm phụ gia vào chế biến thực phẩm (nhất là các sản phẩm không rõ nguồn gốc) đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người tiêu dùng.
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW, ngày 22/01/2021 hướng dẫn tuyên truyền cuộc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiêm kỳ 2021 – 2026.
Ngày 14/02/2020 Chính phủ ban hành nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động 2019 về điều kiện lao động và quan hệ lao động, đáng chú ý trong Nghị định là quy định không tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2021.
Ngày 09/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng. Theo đó, Nghị định này quy định về quản lý phát triển, sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng vật liệu xây dựng vào công trình xây dựng bảo đảm an toàn, hiệu quả, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên.
Ngày 09/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Ngày 10/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.
Nhiều chính sách quan trọng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực trong tháng 2, cụ thể:
Ngày 28/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2021/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa. Trong đó, Nghị định có quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động đường thủy nội địa.
Ngày 15/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Nghị định này quy định nhiều điểm mới quan trọng, cụ thể:
Ngày 22/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
Ngày 27/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, với chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2021, từ ngày 01/01/2021 tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 28/9/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó có một số nội dung đáng chú ý như sau:
Ngày 11/01/2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 01/2021/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, khi tiến hành bỏ phiếu bầu, cần lưu ý một số nội dung sau đây:
Dưới đây là tổng hợp văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
An ninh mạng có nghĩa là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Luật an ninh mạng ban hành nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, làm thất bại mọi hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; sẵn sàng ngăn chặn các nguy cơ đe dọa an ninh mạng.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW hướng dẫn việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp.
Ngày 11/01/2021 Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 31 tháng 12 năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Một trong những điểm mới của Nghị định này là:
Ngày 01 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 126/2020/TT-BCA quy định việc thực hiện dân chủ trong hoạt động điều tra của lực lượng Công an nhân dân. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2021 và thay thế Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động điều tra của lực lượng Công an nhân dân ban hành kèm theo Quyết định 729/1998/QĐ-BCA(V19) ngày 09/11/1998.
Theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 thay thế Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2012 thì kể từ ngày 01/7/2019, việc kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, cụ thể:
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 44/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Kể từ ngày 01/7/2021, Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31/12/2022. Luật cư trú năm 2020 vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua với nhiều nội dung mới quan trọng, trong đó đáng chú ý là việc bỏ sổ hộ khẩu giấy trong việc quản lý cư trú.
Những nội dung mới theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) sửa đổi 2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021 như sau:
Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (có hiệu lực từ ngày 01/9/2020) thì những hành vi vi phạm đối với hoạt động hành nghề luật sư sau đây bị xử phạt vi phạm hành chính:
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020 về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.
Ngày 03/12, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành mẫu thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) mới với mặt sau có nhiều nội dung giúp người tham gia thuận tiện tra cứu thông tin. Thẻ BHYT mới sẽ được thống nhất sử dụng trên toàn quốc từ ngày 01/4/2021
Trong thời gian qua, nhất là sau khi thực hiện Luật Đấu giá tài sản năm 2016, hoạt động đấu giá tài sản đã đạt được nhiều kết quả.
Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ban hành Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2020.
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019 đã hoàn thiện, khắc phục những hạn chế và bất cập của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13. Luật này quy định rất chặt chẽ về công tác phòng ngừa, phát hiện tham nhũng, việc xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Một trong những nội dung quan trọng góp phần để công tác phòng, chống tham nhũng
Sau đây là những chính sách nổi bật liên quan đến công chức, viên chức sẽ có hiệu lực từ tháng 11/2020:
Phiếu lý lịch tư pháp là Phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.
Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn. Theo đó, Nghị định này quy định.
Ngày 18/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 93/2020/NĐ-CP  quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện. Theo đó, Nghị định này quy định tiêu chí xác định thư viện công lập có vai trò quan trọng được Nhà nước ưu tiên đầu tư.
Ngày 14/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Theo đó, Nghị định này quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo bằng tin nhắn, thư điện tử và gọi điện thoại; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và bổ sung quy định xử lý vi phạm hành chính về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.
Thực hiện quy định của Luật Thủy sản 2017 và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, việc triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá là điều kiện bắt buộc đối với tàu đánh bắt xa bờ.
Ngày 18/6/2020, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư số 01/2020/TT-TANDTC quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án nhân dân (TAND). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2020.
Ngày 08/6/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 63/2020/NĐ-CP quy định về công nghiệp an ninh. Theo đó, Nghị định này quy định chi tiết thi hành Điều 34 Luật Công an nhân dân năm 2018 về công nghiệp an ninh, bao gồm:
Luật Cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung năm 2019 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 đã bổ sung thêm rất nhiều quy định mới, trong đó, nổi bật là các quy định mới về kỷ luật công chức.
Nhiều chính sách mới có hiệu lực thi hành trong 6 năm 2020, cụ thể như sau:
Ngày 08/7/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2020/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.
Tại các Kỳ họp thứ 6, 7, 8, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn 12 Luật, các Luật này sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2020.


FANPAGETHỐNG KÊ TRUY CẬP

 Thống kê truy cập