Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức

LIÊN HỆ

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH CÀ MAU
Chịu trách nhiệm: Trưởng ban biên tập Võ Thanh Tòng, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Số 7, đường Huyền Trân Công Chúa, khóm 8, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
Điện thoại: 0290.3550.828 (trong giờ hành chính); - Fax: (0290) 3 834 795 - Email: pbgdpl@camau.gov.vn
FANPAGETHỐNG KÊ TRUY CẬP

 Thống kê truy cập