Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức

trao giải

Trưởng Ban tổ chức trao giải nhất cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cửFANPAGETHỐNG KÊ TRUY CẬP

 Thống kê truy cập