(Sử dụng Khu Điều trị dịch vụ 200 giường, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau (Bệnh viện dã chiến số 1) để làm cơ sở cách ly tập trung tạm thời đối với các trường hợp F1)

“…Sau khi nghe Giám đốc Sở Y tế báo cáo đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19, ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh kết luận chỉ đạo như sau:

1. Các cấp ủy đảng, chính quyền, ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các huyện, thành phố chỉ đạo chấn chỉnh ngay việc quản lý, giám sát việc thực hiện cách ly y tế (tại các cơ sở cách ly tập trung và cách ly y tế tại hộ gia đình) đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; phân công, hướng dẫn cụ thể về chuyên môn nghiệp vụ, các biện pháp phòng, chống dịch cho lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch ở cơ sở, lực lượng giám sát cách ly y tế tại hộ gia đình, tránh xảy ra tình trạng tiếp xúc giữa cán bộ giám sát và người cách ly y tế không đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Phối hợp với các bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19, tăng cường hỗ trợ cho những bệnh nhân dương tính COVID-19 gặp khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi về vật chất và tinh thần để các bệnh nhân an tâm điều trị bệnh, không để nâng cấp độ bệnh mức cao hơn.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ tình hình thực tế để chỉ đạo xây dựng và ban hành quy định, hướng dẫn cụ thể thực hiện cách ly y tế F1 tại nhà (trong đó, quy định cụ thể đối tượng nào phải cách ly tập trung, đối tượng nào cách ly tại hộ gia đình, điều kiện để cách ly tại nhà...), để triển khai thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.

3. Ngành tế chỉ đạo tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tất cả các đối tượng hoàn thành cách (tăng tần suất xét nghiệm, kể cả cách tại cơ sở cách tập và cách tại hộ đình) để phát hiện sớm các trường hợp dương tính, tái dương tính để cách điều trị, hạn chế lây dịch bệnh cộng đồng. Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ lực lượng lấy mẫu, quản lý và vận chuyển mẫu xét nghiệm, nhất là ở cơ sở đảm bảo chặt chẽ, tránh trường hợp lấy mẫu tồn mẫu, chậm trả kết quả xét nghiệmTăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tự đúng trình.

4. Đối với các vực tỏa để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đề nghị các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức xét nghiệm tất cả người dân vực tỏa hết thời tỏa, tất cả người dân phải có kết quả xét nghiệm âm tính mới được tiến hành dở tỏa. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân hạn chế tiếp xúc, hạn chế ngoài vực và tự dõi sức khỏe bản thân, ngày tổ chức xét nghiệm lại toàn bộ người dân vực đã dở tỏa. Đối với những hộ đình có người tái dương tính đang điều trị tại bệnh viện, đình có trường hợp phải đưa cách tập đình có trường hợp phải tiến hành cách hộ đình thì phải quản lý, giám sát chặt chẽ định và thông báo để người dân biết, cùng giám sát nhằm kịp thời phát hiện, tránh lây dịch bệnh.

5. Thống nhất sử dụng Khu Điều trị dịch vụ 200 giường, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau (Bệnh viện dã chiến số 1) để làm cơ sở cách ly tập trung tạm thời đối với các trường hợp F1; tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh sẽ cho ý kiến sử dụng Khu Điều trị dịch vụ này phù hợp”.

 

BBT