(Từ ngày 01/7 gim 50% lệ phí cấp Căn cước công dân - nh minh ho, ngun wwwbaochinhphu.vn)

Theo đó Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024, Giảm 50% mức thu đối với các Lệ phí:

Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng;

- Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng;

- Lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa;

- Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp;

- Lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;

- Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp, công bố, đăng bạ đại diện sở hữu công nghiệp;

- Lệ phí cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh;

- Lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh;

- Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài;

- Lệ phí sở hữu công nghiệp;

- Lệ phí cấp Căn cước công dân;

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất (gồm kho ngoại quan), chuyển cửa khẩu;

- Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y;

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng;

- Lệ phí cấp chứng nhận (chứng chỉ) năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân;

Hứa Nguyên