(Các phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt chuyên dụng phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật - ảnh minh họa)

Theo Quyết định này, phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt là: Các phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt chuyên dụng phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Xe chuyên dùng cuốn ép chất thải rắn sinh hoạt trong khu vực đô thị phải có thiết bị lưu chứa nước rỉ rác. Thiết bị lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt được lắp cố định hoặc có thể tháo rời trên phương tiện vận chuyển và phải đảm bảo lưu giữ an toàn, không bị hư hỏng, rách vỡ vỏ và không được ngấm, rò rỉ nước rỉ rác, phát tán chất thải do gió. Xe tải thùng hở phải được phủ bạt kín che nắng, mưa sau khi chứa chất thải rắn sinh hoạt. Phải đảm bảo không được rơi vãi chất thải rắn sinh hoạt, rò rỉ nước rỉ rác trong quá trình vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

Phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý: Các phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Thiết bị lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường được lắp cố định hoặc có thể tháo rời trên phương tiện vận chuyển và phải đáp ứng các yêu cầu sau: đảm bảo lưu giữ an toàn, không bị hư hỏng, rách vỡ vỏ; bao bì mềm được buộc kín và bao bì cứng có nắp đậy kín để đảm bảo ngăn chất thải rò rỉ hoặc rơi vãi ra môi trường; kết cấu cứng chịu được va chạm, không bị hư hỏng, biến dạng, rách vỡ bởi trọng lượng chất thải trong quá trình sử dụng. Xe tải thùng hở phải được phủ bạt kín che nắng, mưa sau khi chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường. Phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường khi đang hoạt động phải được trang bị như sau: có dòng chữ “VẬN CHUYẾN CHẤT THẢI” ở hai bên thành của phương tiện với chiều cao chữ tối thiểu là 15 (mười lăm) cm kèm theo tên cơ sở, địa chỉ, số điện thoại liên hệ; các bảng hướng dẫn rút gọn về quy trình vận hành an toàn phương tiện vận chuyển, quy trình ứng phó sự cố (kèm theo danh sách số điện thoại của các cơ quan quản lý môi trường, công an, cấp cứu, cứu hỏa của các địa phương trên địa bàn hoạt động), nội quy về an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe (kèm theo yêu cầu về thiết bị bảo hộ cá nhân) đặt ở cabin hoặc khu vực điều khiển theo quy định của pháp luật, được in rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ.

Về tuyến đường và thời gian vận chuyển, Quyết định này quy định như sau:

- Phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt được phép hoạt động trên các tuyến đường nối từ các điểm thu gom chất thải đến cơ sở xử lý chất thải theo quy định; thời gian hoạt động từ 22 giờ đến 05 giờ sáng ngày hôm sau đối với phương tiện vận chuyển có hành trình đi qua các tuyến đường thuộc nội ô thành phố Cà Mau và từ 20 giờ đến 05 giờ sáng ngày hôm sau đối với phương tiện vận chuyển có hành trình đi qua các tuyến đường thuộc nội ô thị trấn các huyện.

- Phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý được phép hoạt động trên các tuyến đường nối từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, điểm thu gom chất thải thuộc các khu, cụm công nghiệp đến cơ sở xử lý chất thải theo quy định; thời gian hoạt động từ 22 giờ đến 05 giờ sáng ngày hôm sau đối với phương tiện vận chuyển có hành trình đi qua các tuyến đường thuộc nội ô thành phố Cà Mau và từ 20 giờ đến 05 giờ sáng ngày hôm sau đối với phương tiện vận chuyển có hành trình đi qua các tuyến đường thuộc nội ô thị trấn các huyện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2022./.

 

Hoàng Lộc