(Bộ Y tế cho phép tiêm kết hợp vắc xin Pfizer và Moderna)

Theo đó, Công văn nêu rõ: Trong trường hợp bất khả kháng khi nguồn cung vắc xin Covid-19 mũi 01 đã tiêm không đủ để tiêm mũi 02 thì có thể sử dụng vắc xin khác để tiêm mũi 02, theo đó: Nếu đã tiêm mũi 01 vắc xin do Moderna sản xuất thì mũi 02 có thể tiêm vắc xin Pfizer và ngược lại.

Để đảm bảo người dân được tiêm đủ mũi vắc xin theo quy định, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về việc tiêm vắc xin mũi 02 vắc xin Pfizer cho những người đã tiêm mũi 01 vắc xin Moderna đủ thời gian mà không có vắc xin Moderna để tiêm mũi 02.

Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chấp thuận, Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở tiêm chủng lập kế hoạch, lên danh sách đối tượng tiêm và thông tin đầy đủ cho các đối tượng trước khi tiến hành tiêm chủng về hiệu quả, tính an toàn của vắc xin để tạo sự đồng thuận cao./.

 

Thành Đạt