Nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành Thanh tra; giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành trong 79 năm xây dựng và phát triển, nỗ lực thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống vẻ vang, những cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra qua các thời kỳ cách mạng cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước theo đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm", những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên và công chức ngành Thanh tra đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Phát động phong trào trong toàn ngành Thanh tra, nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đoàn kết, phấn đấu vượt khó khăn thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước và Ngày truyền thống ngành Thanh tra, tạo khí thế để ngành Thanh tra vươn lên hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn phát triển mới.

 Phát động toàn ngành đợt thi đua yêu nước với chủ đề: “Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Thanh tra Việt Nam 80 năm, xây dựng và phát triển, cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trong ngành Thanh tra phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã đăng ký đồng thời xem xét, lựa chọn tập thể, các nhân có bề dày thành tích, đủ điều kiện, tiêu chuẩn lập hồ sơ, thủ tục đề nghị Đảng, Nhà nước khen thưởng theo quy định.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về thanh tra; đổi mới phong cách, phương pháp chỉ đạo điều hành của cán bộ quản lý đảm bảo hoạt động của cơ quan, đơn vị có kỷ cương, nền nếp. Chấp hành nghiêm các quy chế, nội quy làm việc, chế độ thông tin báo cáo theo quy định; thực hiện văn hóa thanh tra. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cơ sở tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ VI đảm bảo đúng kế hoạch, chất lượng, hiệu quả. Thời gian thực hiện phong trào thi đua bắt đầu từ 0 5/7/2024 đến ngày 23/11/2025, trong đó:

Đợt 1: Từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024, tiến hành sơ kết rút kinh nghiệm gắn với kết quả công tác năm 2024.

Đợt 2: Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 23/11/2025, tổng kết phong trào thi đua gắn với tổng kết công tác năm 2025 và Đại hội thi đua yêu nước Ngành lần thứ VI vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam.

Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng có chương trình tuyên truyền sâu, rộng về chính sách, pháp luật, về truyền thống 80 năm của ngành Thanh tra, biểu dương gương người tốt, việc tốt, nhân tố điển hình trong ngành Thanh tra để nhân diện rộng. Tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao toàn trong cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra tỉnh Cà Mau chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Ngành.

 

                                               Thanh Tòng