Ảnh minh họa (Nguồn: www.baochinhphu.vn)

Theo đó áp dụng mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng làm căn cứ tính quỹ tiền lương đóng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp kể từ ngày 01/7/2024 thuộc các đối tượng sau:

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệpthuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 73/2024/NĐ-CP.

Người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và người hưởng chế độ phu nhân, phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định tại điểm g khoản 1, Điều 2; khoản 4 Điều 123, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

 Từ ngày 01/7/2024 mức đóng bảo hiểm xã hội tối đa theo quy định tại khoản 3 Điều 89 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội  bằng 20 tháng lương cơ sở, tương ứng với số tiền là 46.800.000 đồng/người/tháng (2.340.000 đồng/tháng x 20 tháng).

Áp dụng mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng tính mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng chỉ tham gia bảo hiểm y tế như sau:

Đối tượng được ngân sách nhà nước đóng toàn bộ mức đóng bảo hiểm y tế thi thực hiện theo mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng kể từ ngày 01/7/2024. Trường hợp được cấp thẻ bảo hiểm y tế trước ngày 01/7/2024 thì từ ngày 01/7/2024 cơ quan Bảo hiểm xã hội điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế theo mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng.

Đối tượng được ngân sách hỗ trợ một phần mức đóng; người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình thì mức đóng tính theo mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2024. Trường hợp người tham gia tự đóng nộp tiền trước ngày 01/7/2024 thì áp dụng theo mức đóng cũ, không phải đóng bổ sung phần chênh lệch theo mức lương cơ sở mới./.

 

Kiên Sang