Những nơi có điều kiện Tổ chức Lễ Mít tinh phát động, hưởng ứng với sự tham gia của các sở, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ, nội dung công tác dân số trong tình hình mới.

Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về dân số trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo băng rôn, áp phích, tài liệu, tờ rơi với nội dung công tác dân số liên quan đến đời sống, xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước và của địa phương trong hiện tại và tương lai; các khẩu hiệu tuyên truyền:                                       

 1. Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
 2. Công tác dân số là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân;
 3. Không mang thai ở tuổi vị thành niên vì sức khỏe, hạnh phúc và tương lai của chính bạn;
 4. Hãy chọn cho mình một biện pháp tránh thai phù hợp để tránh mang thai ngoài ý muốn;
 5. Nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức;
 6. Hãy để việc sinh con trai hay gái theo quy luật tự nhiên;
 7. Tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc mỗi cá nhân, gia đình, vì sự phồn vinh của đất nước;
 8. Thực hiện việc tầm soát, chẩn đoán và điều trị bệnh tật trước sinh, sơ sinh vì tương lai nòi giống Việt;
 9. Không tảo hôn, kết hôn cận huyết thống để bảo vệ giống nòi;
 10. Chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi là truyền thống tốt đẹp của dân tộc;
 11. Gia đình, cộng đồng và toàn xã hội hãy chung tay chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi;
 12. Nâng cao chất lượng dân số để phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Bố trí kinh phí, huy động các nguồn lực để thực hiện yêu cầu nhiệm vụ về công tác dân số nói chung và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7, đồng thời thực hiện tốt việc xã hội hóa huy động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, tập thể cá nhân để thực hiện. Sở Y tế tổng hợp tình hình triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2024 trên phạm vi toàn tỉnh.

 

                          Thanh Tòng